SPOORDOK LEEUWARDEN

 

ONTWERP STADSDEEL “ SPOORDOK LEEUWARDEN “
VISIE OP DE TOEKOMSTIGE STAD - FUTURE CITIES

Het Spoordok gebied in het centrum van Leeuwarden  ( rondom station / Achmea toren ) zal een drastische verandering ondergaan. Bestaande bebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats wil de gemeente Leeuwarden een nieuw toekomstbestendig stadsdeel realiseren. De ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en innovatief ruimtegebruik zijn hoog. Men ziet een groen en leefbaar stadsdeel voor zich met ook nog eens 3000 woningen!

In het kader van deze opgave rondom Spoordok en als onderdeel van een aanvullend studieprogramma Future Cities aan de Kunstacademie heb ik dit onderzocht. Ik heb een visie voor de toekomstige stad ontwikkeld in de vorm van schetsen en voor het nieuwe stadsdeel een schaalmodel van gebouwen en omgeving gemaakt.

In de nieuwe stad zie ik hoge ranke woontorens voor me die onderling verbonden worden met zwevende parken en luchtvijvers op meerdere niveaus. Hierdoor krijg je sociale verbinding en blijven bewoners ook op hoogte in contact met elkaar, de natuur en het water. Energie voor deze woontorens kan gewonnen worden uit opstijgende warme lucht, stromend water en in de top van de torens uiteraard door wind en zon.

afbeelding 1 en 2 : ontwerpschetsen woontorens - afbeelding 3 : concept plattegrond
afbeelding 4 t/m 6 : kunstwerk Escher " Metamorphosis II " en de projectie in de stad
afbeelding 7 t/m 9 : foto's maquette - bouwfase / aanzicht Zuid / aanzicht Noord

De 12 woontorens die ik wil plaatsen in het nieuwe Spoordok worden hoog. De hoogste is 2,5 keer zo hoog als de Achmea toren. De gewenste 3000 woningen kunnen daardoor gerealiseerd worden op een compact oppervlak en op de grond blijft meer ruimte over voor natuur en water. Ook het spoor zakt onder het maaiveld waardoor nog eens extra ruimte beschikbaar komt. Hierdoor ontstaat een groene long in het hart van Leeuwarden met parken en pleinen. Een plek voor ontmoeting, kunst, cultuur en recreatie midden in de stad.

Ik wilde geen nietszeggend stedenbouwkundig concept wat overal kan, maar een uniek plan ontwikkelen wat specifiek een relatie heeft met Leeuwarden. Voor gebruikers en bewoners moet het als eigen voelen, iets waarop ze trots kunnen zijn. Ik zocht naar een artistieke insteek en kwam op de in Leeuwarden geboren kunstenaar M.C. Escher. Zijn houtsnede “ Metamorphosis II “ gebruikte ik als grafisch patroon en legde dit over de stad. Het raster van dit kunstwerk is het uitgangspunt voor de plaatsing van gebouwen, de vorm van het water en andere lijnen in het gebied. Het werk van Escher vormt zo letterlijk het fundament van de toekomstige stad en staat ook voor de " metamorfose " van het oude vuile stadsdeel naar het nieuwe groene en schone Spoordok.

In de Leeuwarder Courant van 4 september 2022 stond een pagina groot interview over mijn ideeën. Het artikel “ Wolkenkrabbers in groener Spoordok “ is hier te lezen.
 

Maquette van karton / hout / fotokopie / verf / zand
afmeting grondplaat 40 x 60 cm - schaal 1 : 2000
2021

TERUG NAAR OVERZICHT