GIGA WANDSCHILDERING INNOVATIEHUIS

De wandschildering is een onderdeel van het totaalplan voor de facelift van het interieur van het Innovatiehuis in Buitenpost. Tegenwoordig bekend als het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (adres: Kuipersweg 5 - Buitenpost)
(onder: WERKEN / INNOVATIEHUIS BUITENPOST op deze site vind je het totale project)

De schildering is een speelse verbeelding van het coulisselandschap wat typerend is voor de regio rondom Buitenpost, de Noardelijke Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden). Kenmerkend voor dit landschap is het dichte netwerk van houtwallen, elzensingels en bomenrijen. De wandschildering is gemaakt op 3 wanden en heeft een totale lengte van +/- 14 meter, en een hoogte van 2,3 meter. Een gigantisch schilderij dus van ongeveer 32 m2.

De eerste foto toont het globale ontwerp van de wandschildering, onder ander nodig voor het bepalen van de definitieve kleuren en voor het bestellen van de verf. Op de overige foto’s zie je de verschillende stadia van het werk van begin tot eind. Uitdaging bij het schilderen was de sterk zuigende ondergrond en de beperkte tijd om het werk klaar te krijgen i.v.m. de deadline van de opdrachtgever. Daarom is tijdens het werk besloten om minder
“schilderachtig“ te werk te gaan en de voorstelling meer op een grafische manier uit te beelden.

Het project is uitgevoerd in december 2012